Suomenlahden pintakerroksen fosforivaranto on merkittävästi korkeampi kuin samaan aikaan viime talvena. Osa tästä fosforista säilyy vedessä kesään asti aiheuttaen suotuisissa sääoloissa sinileväkukintoja. Ravinnetasojen erosta ei voi suoraan päätellä kukintojen voimakkuutta. Lähde: SYKE ja SMHI, grafiikka Jan-Erik Bruun / SYKE.
Lähde: SYKE ja SMHI, grafiikka Jan-Erik Bruun / SYKE.

Arandan seurantamatka: Itämeren pääaltaan huono tila heijastuu Suomen merialueille

Tiedote 24.2.2017 Suomen ympäristökeskus
Suomenlahden fosforivaranto on nyt poikkeuksellisen suuri, mikä on seurausta sääolojen ja Itämeren pääaltaan huonon tilan yhteisvaikutuksesta. Myös Saaristomerellä ja Selkämerellä fosforin määrä on selkeästi kohonnut. Pintaveden korkea fosforipitoisuus lisää ensi kesän leväkukintojen riskiä. SYKEn tutkimusalus Arandan seurantamatkalla 18.1. - 4.2. selvitettiin Itämeren kemiallista tilaa.Lisää

OSALLISTU

Mitä ajattelet ilmastonmuutoksesta

Miten ilmastonmuutos tulee mielestäsi vaikuttamaan meidän tavallisten ihmisten elämään? Millaisia muutokset ovat esimerkiksi kuntatasolla, metsänkäsittelyssä tai vaikka tulviin varautumisessa? Millaisia hyötyjä tai haittoja arvelet ilmastonmuutoksen tuovan? Lue lisää

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

24.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriöön viimeistään 22.3.2017.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Fosfaattipitoisuus Itämerellä

Arandan seurantamatka: Itämeren pääaltaan huono tila heijastuu Suomen merialueille

24.2.2017
Suomenlahden fosforivaranto on nyt poikkeuksellisen suuri, mikä on seurausta sääolojen ja Itämeren pääaltaan huonon tilan yhteisvaikutuksesta. Myös Saaristomerellä ja Selkämerellä fosforin määrä on selkeästi kohonnut. Pintaveden korkea fosforipitoisuus lisää ensi kesän leväkukintojen riskiä.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Suunnittelukilpailusta visioita uudistuvalle Käräjätörmän alueelle

23.2.2017
Tampereen Tohlopissa sijaitseva Käräjätörmän alue uudistuu tulevaisuudessa yhteisölliseksi kaupunkikyläksi. Kotipirtin palvelukorttelin ja Käräjätörmän alueen jatkosuunnittelun pohjaksi järjestetyn arkkitehtuurikutsukilpailun ehdotukset ovat nyt yleisön nähtävillä.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Talvinen sää pitää virtaamat pieninä (Tulvakeskus 24.2.) Lue lisää

Lumitilanne

Lumikartta

Lumitilanne ja ennuste kartalla

  Lumen vesiarvo (lumikuorma)

  Lumitilanne

  Vesitilannekatsaus

  Lumilippa roikkuu katolta. Kuva: Pirjo Ferin
  Vesitilanne tammikuun lopussa 2017: Pohjois- ja Itä-Suomen lumikuormat kasvavat - isojen hallien kattoja tarkkailtava 1.2.2017
  Pohjois- ja Itä-Suomessa lumikuormat ovat kasvaneet tammikuussa jo 80–120 kilogrammaan neliömetrillä. Käsivarren Lapissa on lunta monin paikoin reilusti enemmänkin. Suomen ympäristökeskus kehottaa tarkkailemaan isojen hallien kattojen lumikuormia ja poistamaan lumia tarvittaessa. Riskikohteisiin eivät kuulu tavalliset asuinrakennukset. Läntisessä ja eteläisessä Suomessa lunta on vähän tai ei ollenkaan.
  Lue lisää

  Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

  Ympäristö-lehti

  Ympäristö 1/2017 kansi

  Pietarin Vodokanal pelkää yksityistämistä

  Uusi Ympäristö-lehti kertoo Pietarin jätevedenpuhdistuksen menestystarinan sekä sen, miten kaavoituksen sääntely muuttuu ja tulvaennusteet syntyvät. Lisää Ympäristö 1/2017

  Julkaisuja

  Nitraattidirektiivin täytäntöönpano Suomessa

  Raporttiin on koottu nitraattidirektiivin toimeenpanon tuloksia vuosilta 2012-2015 mm. Suomen pinta- ja pohjavesien nitraattipitoisuuksien alueellisia jakaumia ja ajallisia muutoksia sekä kuvauksen hyvistä maatalouskäytännöistä. Toimenpiteistä on tehty yhteenveto ja arvioitu niiden täytäntöönpanoa. Raportissa arvioidaan myös pinta- ja pohjavesien laadun kehitystä. Lue lisää

  SYKEraportti 1 2017 kansikuva 125px

  Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

  Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
  ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
  chat Vesi-osiossa ma–pe klo 13–15

  ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

  ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.