TULVATILANNE

Kevättulva Kyrönjoella huhtikuussa 2018
 

Seuraa tulvatilannetta Etelä- ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

ELY-keskukset sekä SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus seuraavat tilannetta Vesitilanne ja ennusteet -sivulla: www.ymparisto.fi/tulvatilanne

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Etelä-Savoon perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

23.4.2018
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Etelä-Savon maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Kevättulvaa Kyrönjoella 18.4.2018

Etelä-Pohjanmaalla tulva uhkaa asuinrakennuksia, Pohjois-Pohjanmaalla jääpatotulvia ja Lapissa jäät hauraita

20.4.2018
Etelä-Pohjanmaalla jokien vedenkorkeuksien nousu jatkuu vielä lähipäivinä ainakin Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Maalahdenjoen vesistöissä. Lauantaiksi ennustettu vesisade voi entisestään pahentaa tilannetta. Lisäksi jääpadot kasvattavat tulvariskiä.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

ARA-asuntojen kysyntä kasvoi suurissa kaupungeissa

13.4.2018
Vuoden 2017 lopulla ARA-asuntoja jonotti noin 94 000 kotitaloutta. Hakijoiden määrä lisääntyi mm. pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisää ajankohtaisia

Tulvatilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Kuortaneenjärvellä rantarakennuksia kastumisvaarassa, Pohjois-Pohjanmaalla jääpatotulvia (Tulvakeskus 23.4.) Lue lisää

Jokien vesitilanne

Jokien vesitilanne ja ennuste
Kartta kuvaa parhaiten vähäjärvisten vesistöjen tilannetta.

Jokien vesitilanne

Vaikuta vesien ja Itämeren tilaan sekä tulvariskien hallintaan

Suomen vesienhoitosuunnitelmien, merenhoitosuunnitelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt. Miten vesiemme tilaa tulee parantaa ja millä alueilla tulvariski on suurin? Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta 9.7.2018 saakka. Katso lisää

Ympäristön tila Suomessa 2017

Ympäristön tila, kuva Marianna Korpi/SYKE

Ympäristön tila Suomessa 2017 -tietopaketeista neljäs käsittelee mustaa hiiltä. Tietopakettiin kuuluva ympäristön tila -katsaus julkaistaan huhtikuussa 2018

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat
ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.