Bronkan sataman ruoppausten aiheuttaman samentumisalueen sijainti ja laajuus.(k)
Kartassa esitetty samentumisalueen sijainti sekä laajuus. Kartassa erottuu punaisella alueet, joilla satelliittiaineistoista havaittiin voimakasta veden samennusta. © Kuva: SYKE

Bronkan sataman ruoppauksen samentama vesialue ei ulotu Suomen merialueelle

8.10.2015 Suomen ympäristökeskus
Pietarin edustalle, välittömästi tulvapadon sisäpuolelle valmistumassa olevan Bronkan sataman ruoppaustyöt ovat aiheuttaneet satelliittikuvahavaintojen perusteella veden samentumista laajalla alueella Suomenlahden itäisessä pohjukassa. Satelliittikuvien ja Suomen itärajan tuntumassa sijaitsevien havaintoasemien tietojen mukaan samentuma ei ole ulottunut Suomen merialueelle. Lisää

Business & Biodiversity Forum marrassakuussa
© Vanatchanan, Shutterstock

Business & Biodiversity Forum 11.-12. marraskuuta Helsingissä

Yritysten luonnon monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta vastaavat asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuvat Business & Biodiversity -foorumiin Finlandia-talolle vaihtamaan tietoa yritysten uusimmista luonnon monimuotoisuutta ylläpitävistä käytännöistä. Foorumissa esitellään yritysten ratkaisuja muun muassa öljy-, kaivos-, metsä- ja maatalousalalta. Lue lisää ja ilmoittaudu

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Ehdota parasta Natura 2000 -luonnonsuojelusaavutusta

9.10.2015
Euroopan komissio etsii jälleen ehdokkaita Natura 2000 Award -palkinnon saajaksi. Sillä annetaan tunnustusta parhaille luonnonsuojelusaavutuksille. Ehdokkaita voi esittää 1. joulukuuta 2015 asti.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Mikko Tolkkinen (p)

Väitös: Uusilla DNA-tekniikoilla kokonaisvaltainen kuva virtavesien mikrobiyhteisöistä

30.9.2015
Ihmistoimintojen vaikutuksesta virtavesien ekosysteemeihin saadaan kattavampi kuva käyttämällä yhteisöihin perustuvien indikaattorien lisäksi toiminnallisia mittareita. Perjantaina väittelevän Mikko Tolkkisen mukaan mikrobeilla tehtävä vesistöjen tilan arviointi voisi olla mahdollinen uusi ja kustannustehokas menetelmä. Tolkkisen pääosin SYKEssä tekemä väitöskirja tarkastetaan 2.10.2015 Oulun yliopistossa.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Jakomäkeä uudistetaan

Yhdyskuntia uudistamalla lisää asuntoja pääkaupunkiseudulle

8.10.2015
ARAn organisoima kiertoajelu tarjosi ajankohtaisen katsauksen täydennysrakentamisen ja -kaavoituksen mahdollisuuksiin vastauksena pääkaupunkiseudun asuntopulaan.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Pohjoisessa vedenpinnat vielä paikoin korkealla, etelässä tavallista matalammalla (Tulvakeskus 9.10.2015) Lue lisää

Jokien vesitilanne

Jokien vesitilanne ja ennuste
Kartta kuvaa parhaiten vähäjärvisten vesistöjen tilannetta.

Jokien vesitilanne

Vesitilannekatsaus

Syyskuun lehtiä vedessä. Kuva Jari Hakala. (pieni)
Vesitilanne syyskuun lopussa 2015: Tilanne vaihteleva eri puolilla maata, järvivedet ajankohtaan nähden lämpimiä 1.10.2015
Syyskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Sademäärissä oli suurta alueellista vaihtelua, mikä näkyi myös pinta- ja pohjaveden korkeuksien vaihtelussa eri puolilla maata. Maan etelä- ja keskiosassa vedenkorkeudet vaihtelivat keskimääräisen molemmin puolin. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosassa satoi runsaammin, ja myös vedenkorkeudet ja virtaamat olivat ajankohtaan nähden korkeita.
Lue lisää

Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Ympäristö-lehti

Ympäristö_4_2015_kansi_125px

Myötätuulessa Pariisiin

Lehden aiheina mm. kansainväliset ilmastoneuvottelut ja suomalaisen BioKymppi Oy:n käytännön ilmastoteot. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kuvassa) mielestä bio- ja kiertotaloudella on keskeinen rooli, kun Suomea pannaan kuntoon. Lisää: Ympäristö 4/2015

Julkaisuja

Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja kiviaineshuolto maankäytön suunnittelussa

Raportissa on tarkasteltu miten arvokkaat geologiset muodostumat, pohjavesialueet sekä kiviaineshuoltoa palvelevat alueet on huomioitu maakuntakaavoissa. Pääosassa maakuntakaavoja oli käytetty niitä koskevia kaavamerkintöjä ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeiden mukaisesti. Lue lisää

Maaperän vuosi 2015

 

Maaperävuoden logo
 

Maaperän hyvinvointi on elämän perusta

Vuonna 2015 vietetään YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä maaperän vuotta. Vuoden tarkoituksena  on kertoa maaperän merkityksestä ihmiskunnalle ja parantaa kansalaisten tietoisuutta maaperästä, sen toiminnasta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. Lisää

 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.pngp. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.